Content feed Comments Feed

Tunus’ta Devlet Başkanı Ben Ali’nin ülkeden kaçmasının ardından kurulmaya çalışılan birlik hükümetinde Ben Ali’nin partisi Anayasal Demokratik Birlik’in de (RCD) yer almasının planlanması Tunus İşçilerin Komünist Partisi’nden (PCOT) tepki görüyor. PCOT tarafından yapılan açıklamada, yeni süreçte yapılması gerekenler sıralandı. Lübnan Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi (Marksist-Leninist) tarafından yapılan yazılı açıklamalarda da Tunus’ta mücadelenin devam ettiği vurgulanarak, dayanışma duyguları iletildi.

PCOT açıklamasında, Ben Ali diktatörlüğünün ülkedeki protestoları bastırmak için her türlü yöntemi kullandığı, ancak bunda başarısız olduğu belirtilerek, “Aksine bu yöntemler, kapsamını genişletem protestoları ateşledi ve göstericilerin toplumsal taleplerini özgürlük ve iktidar isteyen politik taleplere dönüştürdü” ifadeleri kullanıldı. Ayaklanmanın 20. gününde Ben Ali tarafından verilen “bir daha aday olmama” sözüne kimsenin inanmadığının ve protestoların devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, protestocuların, “İş haktır, hırsızlar çetesi”, “Rüşvet çetesi, elini ülkeden çek”, “İş, özgürlük, onur”, “Kahrolsun hırsızlar partisi, kahrolsun halka zulmedenler” gibi sloganlar kullandığına dikkat çekildi. PCOT açıklamasında, Tunus’un halkın demokratik taleplerini ve çıkarlarını temsil eden yeni bir demokratik hükümete ihtiyacı olduğu dile getirilirken, bu türden bir sistemin mevcut sistemden doğamayacağı belirtildi. Açıklama, “Halk meclisinin görevi, kurumları ve kanunlarıyla demokratik cumhuriyet temellerine dayanan yeni anayasa taslağını hazırlamaktır. Kitlesel protestolar hâlâ devam ediyor. Kimse protestoların ne kadar devam edeceğini ya da gidişatını öngöremez. Tunus, halkın ayaklanması ve özgürlük, haklar ve onurlarını yeniden kazanma istekleriyle şekillenen yeni bir tarihsel sürece girmiş durumda” ifadeleriyle devam ederken bu durumun, muhalefetin, özellikle de muhalefetin en radikal kanadının sorumluluklarını arttırdığı dile getirildi. PCOT’nin ulusal meclis oluşturulması çağrısının yinelendiği açıklamada partinin talepleri şu şekilde sıralandı:

- Diktatörlüğün halka karşı baskı seferberliğine derhal son verilmesi.
- Tüm mahkumların serbest bırakılması.
- Baskı, talan ve cinayetlerden sorumlu herkesin tutuklanması ve soruşturulması.
- Yurttaş özgürlükleri, ifade, örgütlenme ve toplama özgürlüğü üzerindeki her türlü sınırlamanın kaldırılması. İşsizlik ve yoksulluğu azaltacak acil ekonomik tedbirlerin benimsenmesi. Gelir güvencesi, sağlık hizmeti ve sendikaların tanınması.

Bu arada Tunus’taki ayaklanmaya uluslararası destek de devam ediyor. Lübnan Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi (Marksist-Leninst) tarafından yapılan yazılı açıklamalarla dayanışma duguları ifade edildi. Lübnan Komünist Partisi tarafından yapılan açıklamada, Tunus’ta yaşananlar “Tunus halkının tarihsel bir zaferi” olarak nitelendirilirken, “yoksulların intifadası” selamlandı. Açıklamada, Ben Ali’nin ülkeden kaçtığı 14 Ocak tarihinin sadece Tunus için değil, Cezayir, Mısır, Filistin, Lübnan, Ürdün ve Kuveyt için de yeni halk hareketinin başlangıç noktası olduğu vurgulanarak, “Solu ve demokrasi güçlerini, demokrasi, toplumsal gelişim ve eşitlik temelleri üzerinde yükselecek yeni rejimin kurulması yolunun takipçisi olmaya davet diyoruz” denildi.

Yunanistan Komünist Partisi (Marksist-Leninist) açıklamasında ise, gerici rejimin 17 Aralık günü başlayan protestolara yönelik yanıtının baskıyı şiddetlendirmek ve 70 kişiyi öldürmek, çok sayıda komünist ve solcuyu tutuklamak olduğu belirtildi. Tüm bunlara rağmen halkın tepkisinin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Başbakan Mohammed Ghannouchi’nin akıl karıştırmak ve direnişi yavaşlatmak için seçime gidileceğini belirttiği vurgulanarak, “Ancak kitleler ve gençler, yönetimin ayaklanmayı bastırmak için orduyu ve tankları sokağa çıkarmasına rağmen direnmekte ısrar ediyor. Yunanistan Komünist Partisi (Marksist-Leninist), Tunus’un savaşan halkıyla dayanışmasını ifade eder ve Yunanistan’ın sol güçlerini Tunus halkının mücadelesini birlikte desteklemeye çağırır, tüm politik tutukluların serbest kalmasını talep eder” denildi.


http://democracyandclasstruggle.blogspot.com/2011/01/tunisie-hamma-hammami-rcd-degage.html
http://democracyandclasstruggle.blogspot.com/2011/01/historic-victory-of-people-of-tunisia.html
http://democracyandclasstruggle.blogspot.com/2011/01/solidarity-with-tunisian-revolt-by.html
adreslerinde yayımlanan açıklamalardan yararlanılmıştır.

0 Responses to Komünist partilerden Tunus isyanına destek açıklamaları

Yorum Gönder

Blog içi arama

En çok okunanlar

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

İzleyiciler

Günlük Arşivi