Content feed Comments Feed

Aşağıdaki açıklama 7 Mayıs 1917’de Bolşeviklerin gazetesi Pravda’nın kapak sayfasında logonun altında yayımlandı ve İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti delegelerinin seçiminde kullanılmak üzere bir direktif taslağı oluşturdu. Bu direktif, “Bütün iktidar Sovyetlere” sloganının partinin resmi bir açıklamasında ilk ortaya çıkışı olarak göze çarpmıştır. Amacı, Sovyet seçmeninin, hakiki devrimci adayları sözde devrimcilerden ayırt etmesine yardımcı olmaktı.

Bu metin, Lars Lih tarafından “Bütün iktidar Sovyetlere’ Bölüm-1: Bir Sloganın Biyografisi” makalesine ek ve sloganın 1917’deki anlamı için bir rehber olarak çevrilmiş ve gönderilmiştir.İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti’ne temsilcilerimizi seçerken, onlara aşağıda yer alan görüşleri savunma görevi veriyoruz:

1. Savaş

Mevcut savaş çarlar, taç giymiş krallar ve taçsız hırsız kapitalistler tarafından başlatıldı; bu, dünyanın bütün halklarına sadece ölüm ve yıkım, bir avuç kapitaliste ise milyonluk kârlar getiren bir talan savaşıdır. Kanlı Nicholas’ın İngiliz ve Fransız kapitalistleri ile imzaladığı gizli antlaşmalar bugüne dek yayımlanmadı. Bu karanlık ve kirli antlaşmalar nedeniyle bugüne kadar hâlâ kan akmaya devam ediyor.

İktidar işçilerin, askerlerin ve en yoksul köylülerin –gerçekten yırtıcı olmak istemeyenlerin- eline geçmediği sürece, kanımızı sadece bir avuç kapitalistin ve toprak sahibinin çıkarlarına hizmet için dökmeye devam edeceğiz.

Mevcut talan savaşını adil bir barış ile sona erdirmek ancak şu anki hükümetin istemlerine karşı gelerek, bütün ülkelerdeki kapitalistleri ve toprak sahiplerini başımızdan savarak mümkün olabilir. Bütün ülkelerin sosyalistleri, “Wilhelm’ine” ve “kapitalistlerine” karşı ilkeleri uğruna mücadele ettiği için ağır hapis cezasına çarptırılan Karl Liebknecht’in izinden gitmelidir.

2. Toprak

Bütün topraklar –sadece çarlığa, devlete ve manastıra ait olanlar değil, toprak sahiplerininkiler de-karşılıksız bir şekilde köylülere devredilmelidir.

Köylüler bu toprakları derhal almalı ve beklemeksizin ekinlerini ekmelidir. Henüz çağrısı bile yapılmamış olan Kurucu Meclis’i beklememeliyiz. Herhangi bir erteleme bütün girişimi tehlikeye sokacaktır. Beklemek felaket getirecektir! Toprak sahiplerinin planı işleri uzatmak ve -eğer bu başarıya ulaşırsa- bütün toprağın köylülere devrini sekteye uğratmaktır.

Toprak, toprak sahibinin taşınır ve taşınmaz mülkleri ile birlikte örgütlü bir şekilde, Köylü Vekilleri Sovyetleri ve Tarım İşçileri Vekilleri kontrolünde devralınmalıdır. Hiçbir karışıklığa izin verilmemeli. Devrimci disiplin gereklidir. Cephedeki askerler, topraklara el koyulmasında kontrol sahibi olacak olan delegelerini sovyetlere ve komitelere göndermeliler.

3. Emek

Çalışma ücretlerinde en azından yaşam maliyeti ile aynı düzeyde olacak şekilde artışla birlikte kentlerdeki ve köylerdeki tüm erkek ve kadın işçiler için 8 saatlik iş günü uygulanmalı. İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti’nin, ürünlerin üretim ve dağıtımında denetimini sağlamalıyız. Kapitalistlerin denetimi değil, ancak İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti denetimi kentlere ekmek ve köylere ucuz sanayi parçaları verebilir.

4. İktidar

Ülkedeki bütün iktidar sadece işçi, asker, köylü ve diğer vekillerin (demiryolu işçilerinin ve başka kamu personellerinin sovyetlerini de dâhil etmeliyiz) Sovyetlerine ait olmalıdır. Kapitalistlerle uzlaşma, kapitalist beyleri iktidarla baş başa bırakır, savaşı uzatır ve ülke içindeki durumu daha kötü hale getirir.

Kapitalistlerin hükümeti olarak kaldığı için “yeni” hükümete (sosyalist ve liberallerin koalisyonu ile yakın geçmişte oluşturulan) güven yok. Kapitalistlerle uzlaşma ve kapitalistlerin hükümetine katılma telkininde bulunan “himayeci” partilere (Dönemin Rusya’sında 1. Paylaşım Savaşı’nın, Almanya’ya karşı Rusya’nın savaşının devamını savunan partiler; ç.n.) güven yok!

5. Polis

Hiçbir şekilde polisin yeniden yapılanmasına izin vermemeliyiz. Polisin yerine, daimi bir ordunun yerine milis kuvvetlerine, her cinsiyetten yurttaşların tamamının genel silahlanmasına ihtiyacımız var.

6. Ekonomik Çöküş ve Hayat Pahalılığı

Ekonomik çöküş ve ekmekten mahrum ile mücadele (1)savaşın bir an önce sona erdirilmesini, (2) bütün iktidarın bir an önce İşçi ve Asker Vekilleri Sovyetleri’ne devrini gerektirir. Hâlâ çoğunlukla kapitalistlerden oluşan bir Geçici Hükümet, ekonomik çöküşe karşı başarı ile mücadele veremez. Kapitalistlerin kârlarını ve toprak sahiplerinin menfaatlerini korur. Ürünlerin üretim ve dağıtımında işçilerin denetimine –çöküşü tek başına hafifletecek olan denetimi- izin vermeyi istemez. Geçici Hükümet, ülkeyi tek başına kıtlıktan kurtarabilecek olan devrimci önlemler almaktan acizdir.

Bütün iktidar, İşçi ve Asker Vekilleri Sovyetleri’ne! Bütün dünya buna inanacak! Ancak o zaman savaşı bitirebilir ve Rusya’ya mutluluğu getirebiliriz.

Delegemiz, Sovyet’te bu direktif temelinde hareket etmek zorundadır. Bu yoldan sapan her kimse geri çağıracağız ve onun yerine görüşlerimizi destekleyen bir başka delege seçeceğiz.

Mevcut delegemiz burada ortaya koyulan görüşleri paylaşmıyorsa görevinden istifa etmesini talep ediyor ve yerine başka bir yoldaşımızı seçeceğimizi belirtiyoruz.

7 Mayıs 1917, Pravda


http://links.org.au/pravda-mandate-for-soviet-elections adresinde yayımlanan metinden çevrilmiştir.

Çeviri: Gerçeğin Günlüğü

Gerçeğin Günlüğü’nü Facebook üzerinden takip etmek için buraya tıklayınız

Blog içi arama

En çok okunanlar

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

İzleyiciler

Günlük Arşivi