Content feed Comments Feed

14 Mart 1917’de, Sosyalist Devrimciler Petersburg Komitesi tarafından da desteklenen Sosyal Demokrat Bölgelerarası Komitesi (Mejreyonka) askerlere yönelik olarak aşağıdaki çağrıyı yayımladı.

O sıralarda, Duma Komitesi ve Petrograd İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti, sokaklardaki devrimci etkinlikleri bir düzene sokmak ve çarlık otokrasisinin kentteki egemenliğini yeniden sağlamasını önlemek için çaba gösteriyordu. Ilımlı sosyalistlerin hâkimiyetindeki Sovyet, Duma’daki liberallerle işbirliği politikası izlemek peşindeydi.

Aşağıdaki bildiri, Duma Komitesi’nin planına militan bir alternatif sunmuştu. Michael Melancon’a göre (2009), bildiri 14 Mart 1917’de, muhtemelen “1 Numaralı Emir” yayımlanmadan önce dağıtılmıştı ve 1 Numaralı Emir’in yazılış biçimini etkilemiş olabilirdi. 1923 yılında bildiriyi yayımlayan Alexander Shlyapnikov, Petersburg Sovyeti Yürütme Komitesi’nin 15 Mart 1917 sabahı bildiriyi toplattığını belirtir.Yoldaş askerler!

İşte oldu! Köylüleri ve işçileri köleleştirdiniz ve otokratik hükümet büyük bir gürültüyle rezillikle çöktü.

Askerler! Halk uzun zamandan beri hasta. Köylüler uzun süredir seçkin toprak sahiplerinin, toprak şefleri, bölge polis yetkilileri ve çarlık otokrasisinin uşağı olan bütün güruhun gücü altında acı çekti. Bütün topraklara Maliye Hazinesi, manastır, ağalar el koyarken ve soylular, halkın kanı emerek şişmanlarken milyonlarca köylü açlıktan şişti. Toprak olmadan, köylüler tavuklarını dışarıya yemlenmeye bile çıkaramıyorlar.

Kardeş askerler!

Köylüler olarak, işçiler olarak neye ihtiyacınız var? Toprakların tümüne ve tam bir özgürlüğe –ihtiyacınız olan şey bu! Kanınızı boş yere dökmediniz. Petrograd, iki gün boyunca askerlerin ve işçilerin egemenliğindeydi. Feshedilen Devlet Duması, Geçici Hükümet adını verdiği bir Geçici Komite seçeli iki gün oldu. Henüz Rodzianko’dan (Duma Başkanı) ya da Miliukov’dan (Kadet Partisi lideri ve Geçici Komite sözcüsü) toprakların seçkin arazi sahiplerinden alınıp halka verilip verilmeyeceğine dair tek kelime duymadınız. Beklentiler düşük!

Askerler! Soyluların halkı adatmalarını engellemek için tetikte olun!

Gidip Duma’ya sorun; halkın toprağı, özgürlüğü ve barış olacak mı?

Askerler! Duma neden buna dair hiçbir şey söylemiyor? Otokratik keyfiyetin tamamen sökülüp atılması gerekiyor. Bütün köylülerin ve işçilerin temsilcilerini gönderecekleri –Zenginlerden ve toplumun üst katmanlarından olanlardan oluşan ve halkın davasını mahveden mevcut Duma gibi olmayan- Kurucu Meclis’i toplayıp işi bitirmezsek halkın davası mahvolacaktır.

İktidarı ellerinize alın ki, Romanov’un soylular ve subaylar çetesi size ihanet edemesin. Kendi müfreze, bölük ve alay komutanlarınızı seçin. Gıda stoklarını yönetmesi için bölük komiteleri seçin. Tüm subaylar bu bölük komitelerinin gözetim ve denetiminde olmalı.

Sadece halkın dostu olduğunu bildiğiniz subayları kabul edin.

Sadece İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti’nden gönderilen delegelerin sözlerini dinleyin!

Askerler! Şimdi siz ayağa kalkıp zafere eriştiğinizde size katılmaya gelenler sadece dostlarız değil, aynı zamanda eski düşmanlarınız olan ve sadece dostunuzmuş gibi davranan subaylar da olacak. Bizler kurdun dişinden (açık saldırganlık) çok tilkinin kuyruğundan (entrika çevirme) korkarız. Sadece işçiler ve köylüler sizin gerçek dostlarınız ve kardeşlerinizdir. Onlarla birliğinizi güçlendirin! Delege-vekillerinizi, Petrograd’da şimdiden 250 bin işçi tarafından desteklenen İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti’ne gönderin. Temsilcileriniz ve işçi vekilleriniz, halkın Geçici Devrimci Hükümeti haline gelmeli. Bu sizlere hem toprağı, hem özgürlüğü verecek!

Askerler, bizi dinleyin! Hemen şimdi Duma’dan bir yanıt isteyin! Toprağı soylu toprak sahiplerinden, Maliye Hazinesi’nden ve manastırlardan alacak mı? Toprağı köylülere devredecek mi? Halka eksiksiz özgürlük verecek mi? Kurucu meclisi toplayacak mı? Boşa vakit harcamayın!

Askerler! Bölüklerinizde ve taburlarınızda bununla ilgili konuşun! Toplantılar düzenleyin! İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti’ne kendi aranızdan komutanlar ve temsilciler seçin!

Bütün topraklar köylülere!

Bütün özgürlükler halka!

Yaşasın İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti!

Yaşasın Geçici Devrimci Hükümet!

Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi Petersburg Bölgelerarası Komitesi

Sosyalist Devrimciler Petersburg Komitesi

Mart 1917

http://links.org.au/1917-view-from-the-streets-soldiers-take-power-into-your-own-hands adresinde yayımlanan metinden çevrilmiştir.

Bir sonraki bildiri için: https://gercegingunlugu.blogspot.com/2017/07/1917-rusya-devrimi-bildirileri-8.html

Çeviri:
Gerçeğin Günlüğü

Gerçeğin Günlüğü’nü Facebook üzerinden takip etmek için buraya tıklayınız

“1917 Rusya Devrimi Bildirileri-6: Rusya Şubat Devrimi’nin zirvesi: Otokrasiye karşı genel greve” başlıklı olan bir önceki bildiriyi okumak için buraya tıklayınız

100 yıl önce, 12 Mart 1917’de Petrograd’daki sosyalistler, çarlığı devirmek için isyancı bir genel grev çağrısıyla aşağıdaki bildiriyi dağıttılar. Şubat Devrimi’nin zirvesi olan o gün, çarlık iktidarının parçalanmasına tanık olundu.

8 Mart’taki kadın işçilerin gösterisinin ertesi günü, greve çıkan 200 binden fazla işçi Petrograd merkezine yürüdü. Çok sayıda öğrenci ve orta sınıftan çalışan da 10 Mart’ta gösterilere katıldı. Askerler başta gösterileri zor kullanarak dağıtmakta tereddüt etseler de 11 Mart’ta bazı askerler emirlere uyarak ateş açtılar ve yüzlerce göstericiyi öldürdüler.

Petrograd’daki Bolşevik Merkez Komitesi Rusya Bürosu’nun üst düzey üyelerinden olan Alexander Shlyapnikov, Şubat Devrimi’nin ilk günlerinde işçileri, askerleri kendi saflarına kazanmaları için teşvik etmişti ancak sosyalistler tarafından hükümete karşı silahlı mücadelenin henüz zamanı olmadığını hissediyordu. Doğrudan silahlı eylemi tercih eden Bolşevik Vyborg Bölge Komitesi, Shlyapnikov’un görüşünü devam eden gösterilerin devrimci karakterini inkâr etmek olarak değerlendirip küçümsemişti.

Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi Petersburg Komitesi, Bolşeviklere örgütlenmeleri ve devrimci gelişmelerin hızını arttırma doğrultusunda pratik tedbirler almaları çağrısında bulundu. Bununla birlikte, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi Bölgelerarası Komitesi (Mejrayonka), Şubat Devrimi sırasında radikal sosyalist işçiler ve askerler üzerinde en çok etkide bulunmuş olabilir. Mejrayonka, işçileri grevlerini uzatmaya teşvik etmiş ve askerlerden de, çarlık polisinin saldırılarına karşı işçileri korumalarını istemişti.

Volinsky Alayı’nın 12 Mart’taki ayaklanması, diğer askerlere devrime katılmaları için örnek teşkil etmişti. Şubat Devrimi, Duma liberallerinin Geçici Hükümet’in çekirdeğini oluşturacak komiteyi oluşturmaları, çarlık bakanlarının istifaları ve sosyalistlerin Petrograd İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti’ni oluşturdukları o gün doruk noktasına ulaşmıştı.

Petersburg Bölgelerarası Komitesi’nin aşağıdaki bildirisi, 12 Mart 1917 tarihinde dağıtılmıştır.Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!

Yoldaş işçiler! Bizleri vuruyorlar! İşçilerin kanları Petrograd sokaklarına dökülüyor! Aç insanlar mücadeleyi yükseltirken, çar onları kurşunlara yem yaptı. 9 Ocak 1905’te adalet ve merhamet için çara giden işçilerin otokrasinin uşaklarınca vurulmaları gibi, 25-26 Şubat’ta açlığı ve saltanat süren keyfiyeti protesto etmek üzere sokağa çıkan aç işçileri vurdular.

Yoldaşlar! Korkunç, anlamsız ve canavarca bir suç işlediler. Halkın öfke ve aynı zamanda merhametsizce cezalandırılma günleri boyunca polislere ve çara sadık olan bir avuç askere karşı savunmasızdık. Darbelerine karşı koyamadık ya da cana karşı can alamadık. Silahsızdık. Yumruklarımız, aciz bir öfkeyle sıkılıydı. Bize kılıçlarıyla vurdular, atları bizi çiğnedi ve savunmasız halk, kalplerinde düşmana karşı besledikleri kinle kaçtı.

Yoldaşlar! Bu zor günler boyunca işçi sınıfı, güçlü, kuvvetli proletarya örgütleri, savaş kıtaları ve halka ordu desteği olmaksızın düşmanı yenemeyeceğimizi ve otokrasiyi yok edemeyeceğimizi öncekinden çok daha net gördü. Aynı şekilde, bu günler boyunca kardeşlerimizin, askerlerin kardeş katli gerçekleştirme doğrultusundaki emirlere her zaman itaat etmeyeceğini öğrendik. Atlı polisleri Znamenskaya Meydanı’ndan kovalayan Kazakları selamlıyoruz. Diriliş Katedrali yakınlarındaki atlı polis kıtasına ateş açan Pavlovsky Alayı bünyesindeki askerleri selamlıyor ve kendilerine kardeşçe şükranlarımızı sunuyoruz.

Askerler ışığı görmeye başlıyorlar. Düşmanlarının, açlıktan ölen ezilen halk değil çarlık otokrasisi olduğunu anlıyorlar. İşçiler için zor olan bu günler boyunca askerler, öğrenciler ve yurttaşların sadece bir kısmı bizi destekledi. Halkın gerçekten temsilcisi olmayan Devlet Duması canice bir şekilde suskun. Taşlar intikam için feryat ederken, Devlet Duması halkın kederi karşısında sağır ve kör.

Yoldaşlar! Bizi sadece vurmakla kalmadılar, açlık ve fakirlik çekmemiz için bizi sokağa attılar. Putilov ve Trubochnyi fabrikaları kapatıldı. Elli bin işçi, bir parça ekmekten mahrum bırakıldı.

Yoldaşlar! Hâlâ bir vicdana sahip olan ve köle ya da işçilerin davası karşısında zavallı bir hain olmayan herkes bizim çağrımızı duyacak ve amansız uluslararası savaş karşısındaki ittifak içindeki protestomuzda bize katılacaktır. Şehirdeki faaliyetleri sekteye uğratın. Bütün fabrikaları, imalathaneleri, atölyeleri ve matbaaları durma noktasına getirin. Elektriği kesin. Size bir protesto grevi çağrısında, zorba otokrasiye bir darbe indirme çağrısında bulunuyoruz. Bizler, Sosyal Demokrat Bolşevikler ve Menşevikler ve Sosyalist Devrimciler, Petersburg ve bütün Rusya proletaryasını örgütlenmeye ve güçlerimizi hararetle seferber etmeye davet ediyoruz.

Yoldaşlar! İmalathanelerde ve fabrikalarda gizli grev komiteleri örgütleyin ve bir bölgeyi diğeriyle irtibatlandırın. Gizli matbaalar ve silahlar için para toplayın. Hazır olun yoldaşlar! Nihai kavganın vakti yaklaşıyor! Bizi hain olarak adlandırmaya yeltenen General Khabalov’dan (Petrograd Askeri Bölge Komutanı) korkmayacağız. Halka ihanet eden biz işçiler değil, Sukhomlinovlar (Savaş Bakanı) ve Khabalovlar gibi hainler ve katillerdir. Devlet Duması ve liberaller halka ihanet ediyor.

Yoldaşlar! Khabalov, bize ayın 28’inde işe dönmemizi emrediyor, fakat biz sizi mücadeleye ve genel greve davet ediyoruz!

Cesur olun! Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için!

Yaşasın genel siyasi protesto grevi!

Düşen yoldaşlarımızı her zaman hatırlayın!

Kahrolsun savaş!
Kahrolsun otokrasi!
Yaşasın devrim!
Yaşasın Geçici Devrimci Hükümet!
Yaşasın Kurucu Meclis!
Yaşasın demokratik cumhuriyet!
Yaşasın proletaryanın uluslararası dayanışması!

Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi Petersburg Bölgelerarası Komitesi


Not: O dönem Rusya'da kullanılan Jülyen takvim, bugün kullanılan Gregoryen takvimin 13 gün gerisinden gelmektedir. Tarihlerdeki farklılık bundan kaynaklanmaktadır.

http://links.org.au/1917-views-from-the-street-culmination-russian-february-revolution-for-general-strike-against-autocracy adresinde yayımlanan metinden çevrilmiştir.

Bir sonraki bildiri için: https://gercegingunlugu.blogspot.com/2017/04/1917-rusya-devrimi-bildirileri-7.html

Çeviri:
Gerçeğin Günlüğü

Gerçeğin Günlüğü'nü Facebook üzerinden takip etmek için buraya tıklayınız

"1917 Rusya Devrimi Bildirileri-5: 1917 Kadınlar Günü - Bir kadın protesto grevi, Rusya devrimini nasıl başlattı" başlıklı olan bir önceki bildiriyi okumak için buraya tıklayınız

Blog içi arama

En çok okunanlar

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

İzleyiciler

Günlük Arşivi