Content feed Comments Feed

Washington merkezli Uluslararası Siyasi Tutumlar Programı (PIPA) tarafından yapılan ve sonuçları kurumun www.worldpublicopinion.org adresindeki sitesinde yayımlanan araştırmaya göre dünya genelinde çoğunluk kadınların eşit haklara sahip olması gerektiği ve devletler ile Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların cinsiyet eşitliğini geliştirmede rol oynayabilecekleri konusunda hemfikir.

Araştırma, İslam’ın baskın olduğu bölgeleri de içeren ve Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya kıtasındaki 22 ülkede gerçekleştirildi. Örneğin, Meksika’dan araştırmaya katılanların yüzde 98’i cinsiyet eşitliğinin çok ya da kısmen önemli olduğu fikrinde. Bunun yanı sıra Fransa’dan katılanların yüzde 97’si, Türkiye’den katılanların yüzde 91’i, İran’dan katılanların yüzde 78’i, Kenya!dan katılanların yüzde 90’ı, Çin’den katılanların yüzde 95’i ve Hindistan’dan katılanların yüzde 60’ı benzer görüşü paylaşıyor.

Araştırma, dünya genelinde erkeklerin yüzde 84’ünün kadınların yüzde 89’u ile birlikte cinsiyet eşitliğinin önemli olduğunu belirttiğini ortaya çıkardı. Çoğu ülkelerin katılımcıları, cinsiyet eşitliği durumunun genel olarak gelişme gösterdiğini ifade etti. Sadece araştırmaya Ürdün, Filistin ve Nijerya’dan katılanların çoğunluğu kadınların konumunun hayatları boyunca değişmediğini ya da daha kötüye gittiğini ifade etti.

Katılımcıların büyük çoğunluğu, kadına yönelik ayrımcılığın önlenmesinde devletlerin rol sahibi olduğunu belirtti. ABD’de10 kişiden 8’inden fazlası bu görüşü paylaşırken, Rusların yüzde 72’si, Mısırlıların yüzde 76’sı, Güney Korelilerin de yüzde 88’i aynı görüşte olduğunu dile getirdi. Bununla birlikte, devletlerinin ayrımcılığın önlenmesi konusunda yeterli çabayı gösterip göstermediği konusunda katılımcılar ayrıştı. Arjantinlilerin yarısından fazlası devletlerinin eşitliği garanti altına almak için daha fazla şey yapması gerektiğini düşünürken, yüzde 19’u halihazırda yeterince çabanın gösterildiğini, yüzde 25’i ise devletin soruna hiçbir şekilde müdahil olmaması gerektiğini belirtti. Bu arada dünyanın en yüksek Müslüman nüfusa sahip olan ülkesi Endonezya’da katılımcıların yüzde 69’u eşitliğin garanti altına alınması için devletlerinin daha çok şey yapması gerektiğini ifade ederken, yüzde 21’i zaten yaptığını, sadece yüzde 6’sı ise devletin sorundan uzak durması gerektiğini söyledi.

Araştırmaya göre, kadınlar erkeklere göre biraz daha fazla devletlerin ayrımcılığın önlenmesi konusunda çaba göstermesi gerektiğini düşünüyor (yüzde 83’e yüzde 78). Bununla birlikte kadınlar erkeklere oranda çok daha fazla biçimde devletlerin kadına yönelik ayrımcılığı önlemesi konusunda şu anda yaptığından daha çok şey yapması gerektiğini ifade ediyor (yüzde 58’e yüzde 48).

Hindistan ve Mısır haricindeki tüm ülkelerde çoğunluk, Birleşmiş Milletler’in kadın haklarının geliştirilmesi konusunda rol oynaması gerektiğini düşünüyor. Söz konusu iki ülkede ise çoğunluk bu rolü “yersiz müdahale” olarak tanımlıyor. ABD’li katılımcıların hemen hemen 10’da 6’sı “BM, eşit hakların geliştirilmesinde rol oynamalı” diyor. Tüm katılımcıların ortalama yüzde 66’sı BM’nin kadın haklarının ilerletilmesi konusundaki çabalarını onaylarken, yüzde 26’lık bir oran ise bunun yersiz müdahale olacağını düşünüyor.

http://politicalaffairs.net/article/articleview/8226/ adresinde yer alan haberden çevrilmiştir.

0 Responses to Dünya çapında cinsiyet eşitliğine destek

Yorum Gönder

Blog içi arama

En çok okunanlar

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

İzleyiciler

Günlük Arşivi