Content feed Comments Feed

Uluslararası çiftçi, köylü ve yerli halklar örgütü Via Campesina, yayımladığı bildiriyle tüm dünyayı gıda ve tarımsal üretim üzerindeki çokuluslu şirket egemenliğine karşı hareket etmeye ve 17 Nisan 2010 tarihinde bu doğrultuda eylemler gerçekleştirmeye çağırdı:

Tarım ve gıda üzerindeki şirket kontrolüne hayır deyin!

17 Nisan 2010’da Uluslararası Köylü Mücadele Günü’nü kutlamak için uluslararası köylü hareketi Via Campesina üye örgütlerini, müttefiklerini ve destekçilerini dünya üzerindeki gıda ve tartım sistemi üzerinde tam bir kontrol elde etmek için çabalayan çokuluslu şirketlere karşı birleşmeye çağırıyor.

17 Nisan 1996’da, toprağa erişim talebiyle gıda üretme haklarını savunan 19 topraksız Brezilyalı köylü jandarma tarafından katledildi. El Dorado dos Carajás’daki katliamdan beri her yıl aynı tarihte tüm dünyadaki çiftçi örgütleri, topluluklar, öğrenci grupları, demokratik kitle örgütleri ve aktivistler tarafından gıda egemenliği ve köylülerin gıda üretme hakları talebiyle eylemler örgütleniyor.

2009 yılı üç uluslararası buluşma ile sona erdi: Roma’da gıda güvenliğine dair Gıda ve Tarım Örgütü Dünya Zirvesi, Cenevre’de Dünya Ticaret Örgütü bakanlar konferansı ve Kopenhag’da Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi. Çokuluslu şirketler her bir konferansta dünya çapında gıda ve tarım sistemi, pazar, topraklar, tohum ve su –aslında tüm doğa- üzerindeki kontrol niyetini sergiledi. Monsanto, Cargill, Archer Daniels Midland ve Nestlé gibi çokuluslu şirketler politikaları kendi çıkarlarına şekillendirmek için lobici ordusunu bu etkinliklerde mevzilendirdi.

Örneğin ABD merkezli Monsanto şirketi, dünyada en yaygın olarak kullanılan tarımsal mücadele ilacı olan glifosata (şirket tarafından Roundup adıyla satılıyor) dayanması amacıyla genetiği değiştirilen Roundup Ready soya fasulyesi için sübvansiyon almak amacıyla lobi faaliyeti yürütüyor. Monsanto, Roundup’ın iklim değişikliğini zayıflattığını, çünkü Roundup’a dayanıklılığın soya fasulyesinin toprak sürülmeden (toprak sürmek, karbondioksit salınımına yol açıyor) büyüyebilmesi anlamına geldiğini iddia ediyor. Şirket, bu nedenle, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Temiz Kalkınma Mekanizması’ndan karbon kredisi alabilmek için uygun olduğunu savunuyor.


Oysa gerçek şu ki, Monsanto ve diğer çokuluslu şirketler iklim değişikliğine ve diğer çevresel krizlere birincil olarak katkıda bulunanlardır, çünkü bu şirketler endüstriyel tarımın sürdürülemez bir modelini destekliyorlar.

Buna ek olarak çokuluslu şirketler dünya çapında yoksulluğu ve ekonomik durgunluğu alevlendiriyor. Topraklar ve tarım pazarları üzerinde kontrollerini pekiştirdikleri için çokuluslu şirketler küçük çiftçileri ve köylüleri topraklarından atıyorlar ve kırsal bölgelerde iş fırsatlarını azaltıyorlar, dolayısıyla kentlerin kenar mahallelerini daha fazla umutsuz ve işsiz ailelerle dolduruyorlar.

Çokuluslu şirketler, açlık ve yoksulluk yükselişteyken devasa kârlar elde ediyorlar. Bu nedenle çokuluslu şirketlere yönelik bir taarruz Via Campesina için önceliktir. Hareketimiz, Monsanto, Cargill, Carrefour ve Walmart gibi çokuluslu şirketlerin ve onların doğa ve insanlığı yıkımının sona ereceği bir dünya tasavvur ediyor. Onların yerini yerel ve bölgesel pazarlar için sağlıklı gıdalar üreten, biyo-çeşitliliği ve yeraltı su kaynaklarını koruyan, karbonu tecrit eden ve kırsal ekonomiyi canlandıran küçük ve orta boy çiftliklerde milyarlarca köylü alacak.

Via Campesina, 17 Nisan 2010’a dikkat çekmek amacıyla üyelerini ve müttefiklerini güçlerini birleştirmeye ve çokuluslu şirketlere karşı direnişi yükseltmeye ve dünya çapında köylülerin seslerini ve haklarını yükseltmeye çağırıyor.

Ne yapabilirsiniz?

• Çokuluslu şirketlerin neden olduğu yıkım ve köylü tarımının faydaları hakkında farkındalığı arttırmak için mahallenizde, okulunuzda, şehrinizde veya örgütünüzde bir etkinlik veya eylem düzenleyin.
• Dünya çapında düzenlenen eylemlerden haberdar olmak, seferberlik materyallerimizi elde etmek ve kendi planlarınızdan bahsetmek için Via Campesina mail listesine kaydolun. Listeye http://viacampesina.net/mailman/listinfo/via.17april_viacampesina.net adresinden kaydolabilirsiniz.
• www.viacampesina.org adresinde yayınlanan etkinlik listesine dahil olması için planlarınızı bir an önce bize bildirin.
• Etkinlik sonrasında fotoğrafları, haberleri ve videoları viacampesina@viacampesina.org adresi vasıtasıyla bize gönderin.http://viacampesina.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=874:say-no-to-corporate-control-of-agriculture-and-food&catid=26:17-april-day-of-peasants-struggle&Itemid=33 adresinde yayımlanan açıklamadan çevrilmiştir.

0 Responses to Via Campesina dünya için eyleme çağırıyor

Yorum Gönder

Blog içi arama

En çok okunanlar

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

İzleyiciler

Günlük Arşivi