Content feed Comments Feed

ABD’de sosyalizme dair 9 mit

11 Nisan 2010 Pazar


Bill Quigley

Glenn Beck ve diğer aşırı sağcı multi-milyonerler, ABD’nin sosyalizme giden yolda olduğunu iddia ediyor. İddialarının bir kısmı, Birleşik Devletler’in çalışanlarsına ve yoksullarına karşı diğer ülkelerden daha cömert ve destekleyici olduğu. İnsanlar bunun öyle olmasını dilerdi, ama değil.

Senatör Patrick Moynihan’ın dediği gibi “Herkesin kendi görüş hakkı vardır, ama kendi gerçeği hakkı yoktur”.

Gerçek şu ki, ABD çalışanlarımıza ve yoksul insanlarımıza karşı diğer ülkelere göre gerçekten o kadar da cömert değil.

ABD’yi, OECD’nin (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) oluşturulmasında kendisine katılan 30 ülkeyle karşılaştırmalı olarak inceleyelim. Bu 30 ülke Kanada’yı ve ABD’yle en kıyaslanabilir Avrupa ülkelerini içeriyor, ama aynı zamanda Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Kore, Meksika, Polonya, Slovakya ve Türkiye gibi mücadele içinde olan ülkeler de bunlara dahil.

Bu 30 ülkenin ABD ile karşılaştırılmasına baktığınızda, ABD’nin sosyalizme doğru alabildiğine gittiğine dair palavra mitler aniden yok olur. Aşağıda direnemeyen mitlerden bazı örnekler var:

Mit 1: ABD hükümeti, yoksulları kalkındırmak için zenginlere saldıran sınıf savaşına bulaşıyor.

Kesinlikle devam eden bir sınıf savaşı var. Ancak geri kalanımıza karşı zenginin savaşı ve zengin kazanıyor. Zenginler ile diğer herkes arasındaki ABD’de mevcut uçurum, incelenen 30 ülkeden daha geniş. Gerçek şu ki, ABD’deki en zengin yüzde 10’un yıllık geliri diğer tüm ülkelerinkinden daha yüksek. Ve ABD’nin en yoksul yüzde 10’u diğer OECD ülkelerinin yoksullarının ortalamasından daha az gelire sahip. 1980’lerden beri ABD zenginleri orta sınıf ve yoksulları hızla geride bırakıyor.

Mit 2: ABD, hâlâ dünyadaki en büyük sağlık sistemine sahip.

ABD’deki bebek ölüm oranı OECD ülkeleri arasında en kötü dördüncü – sadece Meksika, Türkiye ve Slovakya’dan iyi.

Mit 3: ABD’de her yerden daha az açlık var.

ABD’de çocuk açlığı yüzde 20’den fazla ya da bir başka deyişle her beş çocuktan biri aç, bu rakam 30 OECD ülkesinin ortalamasının iki katı.

Mit 4: ABD, çocuklu ailelere cömert yaklaşıyor.

ABD’nin, çocuklu ailelere mali yardımlar bakımından sıralamadaki yeri ülkelerin altta kalan yarısında. 30 OECD ülkesinden yarısından fazlası çocuklu ailelere gelirlerine bakmaksızın nakit yardımda bulunuyor. Bu ülkelerden bazıları (örneğin Avusturya, Fransa, Almanya) aile düşük gelirliyse veya ebeveynlerden biri işsiz ise ek yardımda bulunuyor.

Mit 5: ABD, çalışanlarına karşı çok destekleyici.


ABD, çocuğu olan çalışan annelere ücretli izin vermiyor. Diğer 30 OECD ülkesinin her birinde farklı biçimlerde ücretli izin var. ABD bu konuda tamamen sonuncu. Ülkelerin üçte ikisi bazı biçimlerde babalık ücretli izni veriyor. ABD babalara da ücretli izin vermiyor.

Gerçekten de, hiçbir suretle ücretli izin günü garanti edilmeyen sadece ABD’deki çalışanlar. ABD’den sonra bu konuda en düşük Kore ve çalışanlarına yıllık 8 gün ücretli izin veriyor. Diğer 30 ülkenin çoğu çalışanlarına yıllık 20 gün ücretli izin veriyor.

Mit 6: ABD’deki yoksulların diğer her yerden daha fazla zengin olma şansı var.

Gelirdeki, maaştaki ve eğitimdeki toplumsal hareketlilik (ebeveynleriyle karşılaştırıldığında çocuklarsın ekonomik basamakta nasıl yukarı ya da aşağı sınıfa gittiği), Avustralya, Kanada ve Danimarka, Norveç, Finlandiya gibi kuzey ülkelerinde ABD’ye göre daha kolay olma eğiliminde. Bu, ABD’de daha çok zenginin zengin, daha çok fakirin fakir kaldığı anlamına geliyor.

Mit 7: ABD, kamusal eğitime bol harcama yapıyor.

Kamusal eğitim harcamaları bakımından ABD, 30 OECD ülkesi arasında aşağı yukarı ortalama düzeyde. Bununla birlikte ABD’li çocukların eğitsel başarısı OECD ülkeleri arasında en kötü yedinci. Çocuk bakımı ve okul öncesi eğitime yönelik kamusal harcamalar bakımından ABD sondan üçüncü.

Mit 8: ABD hükümeti, geliri zenginden yoksula yeniden dağıtıyor.


ABD’de kısmen az miktarda hükümetin yeniden dağıtımı mevcut, çünkü işsizlik ve aile yardımı gibi toplumsal çıkar harcamaları ABD’de çok düşük. 30 ülke arasında sadece Kore’nin devlet harcaması daha düşük.

Mit 9: ABD, dünyanın her yerindeki ülkelere bolca yabancı yardımda bulunuyor.

ABD, OECD’deki gelişmiş ülkeler arasında en düşük yüzdede yardımda bulunan ülke. 2007 yılında ABD, sonunculuğu Yunanistan ile paylaştı. 2008’de ise sonunculuğu Japonya ile paylaştık.

Sağcı insanların fikirlerine karşın, gerçekler ABD’nin sosyalizme doğru giden yolda olmadığını söylüyor.

Fakat eğer sosyalizm ABD’nin bebeklerimiz, çocuklarımız, işçi ailelerimiz, hamile kadınlarımız ve tüm dünyadaki kardeşlerimize yönelik daha cömert bir yola düşeceği anlamına geliyorsa, hepimizin bunu destekleyebileceğini düşünüyorum.

Bill Quigley: Anayasal Haklar Hukuk Direktörü ve New Orleans Loyola Üniversitesi’nde hukuk profesörü.

http://www.zcommunications.org/nine-myths-about-socialism-in-the-us-by-bill-quigley adresinde yayımlanan makaleden çevrilmiştir.

0 Responses to ABD’de sosyalizme dair 9 mit

Yorum Gönder

Blog içi arama

En çok okunanlar

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

İzleyiciler

Günlük Arşivi