Content feed Comments Feed

Yeni bir sosyalizm inşa etmek

8 Nisan 2009 Çarşamba

Yazan: Carol Delgado Arria *

Sosyalizmin yeniden tasarımlanması ve yeniden keşfi Bolivarcı Gündem’dedir ve bu durum tartışmayı yeniden ortaya çıkarmaya cesaret eden ABD’deki ilericileri güçlendiricidir. Venezüella’da 21. yüzyıl sosyalizminden bahsettiğimizde, anti-kapitalist hareketlerin taban örgütlenmelerinin isteklerini tespit ederek ancak insanların ihtiyaçlarını karşılamada başarısız olan kurumları reddederek halka yetki vermeyi kastederiz.

Dayanışma son derece faydalı. Bu, Kuzey-Güney ilişkilerine ilaveten toplum hakkında, birey olarak kendi hakkımızda düşünmenin yeni yollarına imkan veren bir çalışma olabilir. Venezüella hükümeti bu nedenle, ABD’deki yoksul topluluklara indirimli kalorifer yakıtı programı, ALBA olarak bilinen dayanışma temelli ticari girişim ve petrol için düşük faizli finansman sağlayan Petrocaribe Antlaşması gibi toplumsal dayanışmanın dışavurumu olan bir takım piyasa karşıtı politikaları uyguluyor.

Bununla birlikte hâlâ yapılacak ve daha iyi yapılacak çok şey var, biz Venezüella’da bölüşümde adaleti teşvik ederiz ve halka kendi yaşamları ile ekonomik durumlarının kontrolünü veririz. Halk meclisleri ve halk sandıkları bu bağlamda 21. yüzyılı sosyalizminin yaratılmasında kilit rolde. Halk meclisleri en acil sorunlarını tartışmak için örgütlenen topluluklardan oluşuyor ve topluluğun fikirlerini uygulanabilir projelere dönüştürmek için yerel hükümetle ve ulusal yetkililerle birlikte çalışıyor. Merkezi hükümet tarafından mali anlamda desteklenen halk sandıkları aracılığıyla kolektif mülkiyete ve katılımcı ekonomiye (sosyalist işletmeler, kooperatifler vb.) vurgu yapan binlerce yerel proje finanse edildi. Bu model hâlâ gelişiyor ancak genellikle bürokrasiyi ve yolsuzluğu bertaraf ediyor, yukarıdan aşağı emri saf dışı bırakıyor, verimliliği arttırıyor, bütün halka yetkili olma bilinci veriyor. Sosyalizmin yeniden tasarımlanmasıyla daha adil, anlayışlı ve insani bir toplum oluşturuyoruz.

Sınıflandıran ve sömüren hiyerarşileri aşmamız gerektiğine inanıyoruz. Hâlâ yeni olan sosyalist işletmelerimizde, işin ve görevlerin yeni bir tanımına, yeni karar alma yöntemlerine ve gelir dağılımında yeni kurallara olan ihtiyacı ortaya çıkarıyoruz. Pazarın, yukarıdan aşağıya planlamanın, şirketlerin karar almasının, yabancılaşan işbölümünün yerini katılımcı planlama ve gerçek bir temeli olan eşitliğin alacağı ekonomik modele doğru ilerlemek niyetindeyiz.

Bizim yönetim biçimimizde, taban örgütlülüğünün halk gücüne, yerel birliklere, bilgili etkin yurttaşlara ihtiyacımız var; yeni bir hükümet biçiminin altyapısı olacak ve şu anda 27 binini oluşturduğumuz, 50 bin olma yolunda ilerleyen halk meclislerini kurmamızın nedeni bu.

Birçok “sosyalizm” var ve ABD büyük düşün tasarlanmasına tam burada, hemen şimdi olanak sağlamak zorunda olan halka ve düşünürlere sahip. Anti-emperyalist bir gündem, küresel finans krizi ve yeni Amerika üzerine bir tartışmaya başlamada kilit rolde. Umarım ABD’de başlanan daha iyi bir ekonomi ve toplum tartışması, Venezüella’da daha iyi bir ekonomi ve toplum kurma gayretlerimizden haberdar olur ve belki de hatta buna katkıda bulunur.

* Carol Delgado Arria: Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti ABD Başkonsolosu

http://www.zmag.org/znet/viewArticle/21097 adresinde yayımlanan yazıdan özetlenerek çevrilmiştir.

0 Responses to Yeni bir sosyalizm inşa etmek

Yorum Gönder

Blog içi arama

En çok okunanlar

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

İzleyiciler

Günlük Arşivi